140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (97)