140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (94)-min