140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (93)-min