140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (91)-min