140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (9)-min