140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (88)-min