140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (87)-min