140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (86)-min