140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (85)-min