140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (84)-min