140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (83)-min