140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (82)-min