140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (81)-min