140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (80)-min