140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (8)-min