140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (79)-min