140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (78)-min