140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (77)-min