140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (76)-min