140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (75)-min