140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (74)-min