140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (73)-min