140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (72)-min