140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (71)-min