140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (70)-min