140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (69)-min