140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (68)-min