140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (67)-min