140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (66)-min