140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (65)-min