140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (64)-min