140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (63)-min