140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (62)-min