140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (61)-min