140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (59)-min