140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (58)-min