140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (57)-min