140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (56)-min