140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (55)-min