140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (54)-min