140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (53)-min