140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (52)-min