140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (51)-min