140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (5)-min