140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (49)-min