140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (45)-min