140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (43)-min