140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (42)-min