140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (41)-min