140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika (35)-min